Pobl sy’n adeiladu busnes ac mae’r ffordd rydych chi’n eu rheoli yn gallu trawsnewid eich sefydliad.

Os ydych yn ystyried gwella sgiliau, rheoli, ysgogi neu drafod â phobl wrth gyflawni newidiadau dyrys, gallwn ni eich helpu. Fel cyfuniad o gyfreithwyr ac ymgynghorwyr, rydym ni’n gwrando, yn cynghori ac yn gweithredu, gan sicrhau bod eich unigolion a’ch timoedd yn dal yn frwdfrydig ac yn ymroddgar.

Rydym wedi datblygu nifer o becynnau sy’n cynnig cyfuniad o’n harbenigedd. Mae’r rhain yn cynnwys darparu cyngor a chymorth ar gyfer:

    • Newid a Datblygu Trefniadaeth
    • Rheoli Perfformiad
    • Recriwtio’ch Pobl
    • Cyflog a Buddion
    • Rheoli Absenoldeb

Os yw’r rhain yn swnio’r math o wasanaethau pobl a allai wella’ch sefydliad chi, cysylltwch â ni.